Viden til markant forbedring af kommunikation og service

”Kim har været en uvurderlig hjælp med design og konkret udformning af spørgeskemaundersøgelser til vores samarbejdspartnere. Alt i alt har han sikret, at Sparinvest to år i træk kunne udsende et professionelt spørgeskema, som blev godt modtaget og opnåede høje svarprocenter. Begge år gav det os en direkte anvendelig viden, som der var stor interesse for i hele vores organisation og endda også blandt vores samarbejdspartnere. Nu er vi godt i gang med at tage action på den viden.”

Bent Sørensen, Head of Marketing & Communication, Sparinvest.

Opgaven:

Kapitalforvalteren Sparinvest fortsatte i 2017 med en omfattende forbedring af sin kommunikation, som tog sin begyndelse året før. Derfor havde Sparinvest et fornyet behov for at få en præcis viden om, hvordan kunder og samarbejdspartnere opfatter virksomhedens kommunikation og serviceniveau. Lige som året før henvendte Sparinvest sig til Line-of-Sight for at få hjælp til en analyse, der er baseret på en online spørgeundersøgelse. I stedet for blot at gentage undersøgelsen i 2017, rådgav Line-of-Sight Sparinvest til at forbedre undersøgelsen baseret på besvarelserne året før. Dermed blev analysen i endnu højere grad anvendelig. Begge år bestod løsningen i at designe undersøgelsen således, at det var tydeligt hvilken action, der skulle tages på resultaterne. Begge år blev undersøgelsen designet uden ledende spørgsmål og på en måde, så det altid var muligt for respondenterne at finde en tilfredsstillende svarmulighed. Endelig blev alle ”nice to know”-spørgsmål sorteret fra, så undersøgelsen tog under ti minutter at besvare. Resultatet blev begge år en høj svarprocent på mellem 70 og 80, hvilket gav optimale muligheder for at krydse data og opnå viden med en lille statistisk usikkerhed. Begge år fik Sparinvest en så præcis viden om, hvorledes kommunikation og service skulle forbedres, at undersøgelsen ikke blot blev efterspurgt af virksomhedens bestyrelse, men også af virksomhedens engagerede samarbejdspartnere. Dermed er undersøgelsen blevet et centralt dialogredskab for Sparinvest om virksomhedens tilbud og udvikling, internt på alle ledelsesniveauer og eksternt med samarbejdspartnerne.

Læs mere: Hvis du har brug for en analyse.

Læs mere: Besøg Sparinvests hjemmeside.