Vi kan se hvad vi skal forebedre

Vi ved nu hvad der er pengene værd – og hvor vi skal forbedre os

”Line-of-Sights situationsanalyse har givet os et værdifuldt og nuanceret indblik i omverdenens modtagelse af vores kommunikation og markedsføring. Vi har fået vished om, hvad der er pengene værd, og hvor vi med fordel kan ændre vores markedsføring og gøre den mere effektiv. Det har været en glæde for at få dokumenteret, hvor godt vores brand er, og med den autoritet det giver os, er vi nu ved at gennemføre situationsrapportens forslag til en bredere markedsføring, hvor vi benytter vores eksperter til i højere grad at orientere om nyt indenfor fotonik, som er den teknologi, der ligger bag vores produkter. Vi er en udviklingstung og forskningsbaseret virksomhed.”

Pernille Kennedy, salgs- & marketingkoordinator, Ibsen Photonics.

Opgaven:

Ibsen Photonics ville vide, om virksomheden anvendte sine ressourcer på kommunikation og markedsføring optimalt. Derfor valgte Ibsen Photonics at få et feedback på virksomhedens position og kommunikation ved at gennemføre Line-of-Sights situationsanalyse. Analysen viser, at Ibsen er en virksomhed med et særdeles godt image, og at virksomheden har succes med content marketing til sin kernemålgruppe. Samtidig peger analysen på, hvordan strategien kan gøres bredere, da Ibsen rammer meget snævert i sin markedsføring. Desuden viser analysen fx, at Ibsen bør tage en ny kanal (webinarer) i brug. De her nævnte forbedringsmuligheder undersøger Ibsen nu muligheden for at implementere. Samtidig har Ibsens kommunikations- og markedsføringsfolk med rapporten fået en mulighed for at dele deres viden med deres kollegaer, bl.a. i chefgruppen. Situationsrapporten giver de markedsføringsansvarlige mulighed for at have en faktabaseret diskussion om markedsføringsaktiviteterne i Ibsen Photonics internt i virksomheden, hvilket ikke tidligere har været muligt.

Læs mere: Sådan får I en situationsanalyse af jeres virksomhed.

Læs mere: Hvis du har brug for en analyse.