Jobkampagne

Kampagne for at skaffe ingeniører til Holbæk

”Kim har været iderig og har evnet at omsætte ideerne til praksis. Han har sat sig grundigt ind i alle detaljer og leveret optimale og gennemførlige løsninger, uanset om det har drejet sig om udformningen af bannerannoncerne eller skrivningen af portrætterne. Undervejs i processen lærte han os virkelig at kende på Holbæk-kontoret, og vi fik etableret et meget fint samarbejde. Med tre nyansættelser var resultatet bedre, end vi havde turdet håbe på.”

Astrid Zeuthen Jeppesen, markedschef i NIRAS og kontorleder i Holbæk.

Opgaven:

I starten af 2015 besluttede NIRAS at udvide sit lokalkontor i Holbæk fra på det tidspunkt 13 medarbejdere til 20 medarbejdere i løbet af de næste år. En vanskelig opgave, fordi selv attraktive ingeniørjobs på store ingeniørarbejdspladser som fx COWI’s hovedkontor i Lyngby, Rambølls hovedkontor i Ørestaden og NIRAS’ hovedkontor i Allerød ofte ikke kunne besættes på grund af manglen på ingeniører. Så hvordan sikre kvalificerede kandidater til et lille kontor i Holbæk? Løsningen blev en målrettet rekrutteringskampagne i 2016 forankret på en særlig side om Holbæk-kontoret på NIRAS’ hjemmeside. Denne side italesatte bl.a. kontoret som et centralt beliggende kontor. Ideen var først og fremmest at vise, at kontoret havde dygtige medarbejdere med spændende arbejdsopgaver. Den historie blev bl.a. fortalt gennem otte portrætter af kontorets medarbejdere til hjemmesiden. Desuden blev jobannoncerne også vist på kontorets hjemmeside. Selve kampagnen blev afviklet som en bannerannonce-kampagne på sn.dk – de sjællandske mediers hjemmeside og støttet af NIRAS’ velfungerende LinkedIn-kanal. Fra sn.dk blev ansøgere i et geografisk område fra Slagelse til Nordsjælland sendt videre til Holbæk-kontorets hjemmeside. Det lykkedes også at få redaktionel omtale i flere lokale aviser. Kampagnen blev så stor en succes, at den kunne aflyses et halvt år før end forventet. Da havde Holbæk-kontoret ansat tre personer. Afgørende for kandidaternes valg af Holbæk-kontoret var, at de af portrætterne kunne se, at kontorets øvrige medarbejdere havde spændende job. Bannerannonce-kampagnen kostede mindre end en enkelt stor jobannonce i Ingeniøren.