Hvem står bag Line-of-Sight

Bag kommunikationsbureauet Line-of-Sight står Kim Ulrik Schaumann, som bl.a. har været pressechef i TDC, chef for online-kommunikation i Danske Bank og kommunikationspartner i NIRAS.

Kim hjælper jer enten alene eller i samarbejde med andre fagligt kompetente kommunikationseksperter, som supplerer hans kompetencer.

Line-of-Sight er en del af Schillerhuset, et kontorfællesskab for op mod 150 kreative mennesker. Vi arbejder primært inden for kommunikation og PR, web, foto, video, grafik, skrivning af tekster, rådgivning m.m. Kim teamer typisk op med kollegaer herfra, når Line-of-Sight har større projekter for kunder som eksempelvis involverer teknisk avancerede hjemmesider og apps, video og foto, roll-ups, posters, grafisk flotte brochurer m.m. På andre projekter arbejder han uden et team.

Men Line-of-Sight er en enkeltmandsvirksomhed og har den mulighed for at være ekstremt fleksibel og kundeorienteret, som det giver.

17 års erfaring som kommunikationsrådgiver

Kim er en dedikeret kommunikationsrådgiver, der har 17 års erfaring med at skabe resultater for organisationer med kommunikation. Hans ekspertise er ekstern kommunikation, presse og sociale medier. Han hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle deres budskaber og skabe effektive måder at få budskaberne ud til de rette interessenter på. Kims speciale er PR-kampagner og PR for enkeltbegivenheder.

En praktisk håndværker

Kim har dels en rent praktisk håndværksmæssig rolle. Han producerer indhold, som fx tekster til artikler, websider, pressemeddelelser eller sociale medier. Og når det er påkrævet tager han de indledende skridt til en dialog med journalister, politikere, offentlige myndigheder eller andre interessenter.

Og en erfaren kommunikationsrådgiver

Dels har Kim en rådgiverrolle, hvor han udvikler de strategier, der ligger bag en meningsfyldt PR-kampagne. Kim er kreativ og iderig og kommer med praktisk gennemførlige forslag. Formålet er altid at udvikle og understøtte brands og deres identitet med konkrete handlingsorienterede planer. Det kan være mindre planer for at understøtte en bestemt aktivitet – eksempelvis at lave PR for en bestemt begivenhed. Eller det kan være større planer, som omfatter mange aktiviteter. Det kan eksempelvis være at udvikle og producere en ny hjemmeside, som enten kan have et begrænset formål eller være en del af en virksomheds overordnede branding-platform. En hjemmeside bør være centrum for PR-aktiviteterne på det pågældende område. Kim har ligeledes erfaring med at udvikle en virksomheds overordnede branding-platform.

Udviklingen af historier og budskaber vil altid være en vigtig del af Kims arbejde. At have et godt eksekveret news flow med udgangspunkt i en klar historiefortælling er det centrale omdrejningspunkt i al kommunikation. Det er så at sige benzinen i PR-motoren.

Kim rådgiver og coacher også ledere og specialister i, hvorledes de kommunikerer bedst, og træner eller uddanner dem i hensigtsmæssig kommunikation.

12 års erfaring som journalist

Kim har også 12 års erfaring som journalist. Han har været på Berlingske Tidende, Børsen og det daværende Børsens Nyhedsmagasin. Det har givet ham en intens viden om mediernes rolle og journalisternes arbejdsvilkår. Hans fokus har været erhvervsliv, samfund, økonomi og politik – både i Danmark og i udlandet. Derfor har hans journalisttid også givet ham en dyb forståelse for politik og samspillet mellem medierne, det politiske niveau og forskellige interessegrupper.

Den viden har Kim udbygget og anvendt i sine kommunikationsjob, og foruden at han i sine kommunikationsjob har arbejdet med ekstern kommunikation, presse og sociale medier, har han med mellemrum også haft public affairs-opgaver.

Læs mere: Det kan I få hjælp til.