Det kan I få hjælp til

Vi hjælper it-virksomheder, ingeniører, entreprenører, arkitekter, forsyningsvirksomheder, kommuner og finansielle virksomheder

Kommunikationsbureauet Line-of-Sight har især erfaring med at hjælpe virksomheder inden for it og tech samt inden for rådgivererhvervene og byggeriet, eksempelvis rådgivende ingeniører, entreprenører, forsyningsvirksomheder og arkitekter. Desuden har Line-of-Sight erfaring med at hjælpe kommuner og finansielle virksomheder.

Line-of-Sight hjælper jer til at finde en måde at kommunikere på, sådan at jeres budskaber bliver hørt, hvor og hvornår det er vigtigt for jer. Line-of-Sight hjælper jer med at kommunikere i praksis. Vi skriver fx nyheder, pressemeddelelser, tekster til online-kommunikation og brochurer for jer. Vi laver PR. Desuden designer og udvikler vi hjemmesider – både helt nye hjemmesider og renoverer og fornyer nødlidende hjemmesider.

Planer, tekster, briefinger

Line-of-Sight udvikler planer, strategier og ideer. Og leverer også tekster som briefinger til journalister, eller tekster til sociale medier, hjemmesider, powerpoints, roll-ups, posters og meget andet. Vi samarbejder med vores netværk i Schillerhuset om fotos, videoer, hjemmesider m.m.

Klik linkene og se mere om, hvad I kan få hjælp til:

Forstå jeres målgrupper bedre – Line-of-Sight interviewer jeres kunder, taler med jeres salgsorganisation og researcher jeres målgruppe for at tegne et præcist billede af den.

Presse og sociale medier – Line-of-Sight hjælper jer med at få gennemslagskraft i både nye og gamle medier. Vil I selv sætte dagsordenen, kræver det nøje forberedelse og den rette timing.

Krisekommunikation – Line-of-Sight hjælper jer til at håndtere kriser og møgsager rigtigt. I får hjælp til den afklaring, der er nødvendig, for at I kan reagere hurtigt og klogt.

Kommunikationstjek – Line-of-Sight giver jer professionel sparring og rådgivning om konkrete cases, konkrete formål, konkrete praksisser eller andre konkrete afgrænsede dele af jeres kommunikation. I kan også benytte Line-of-Sight som sparringspartner i en konkret situation, gerne telefonisk eller pr. e-mail, hvis det skal gå stærkt.

Outsourcet kommunikationsafdeling – I vil få meget mere for pengene ved at outsource jeres kommunikationsafdeling, end ved at ansætte en enkelt eller to medarbejdere i en intern kommunikationsafdeling inhouse.

Analyse af kommunikation, kundetilfredshed og brand – Vi kommer med forslag til undersøgelsesdesign, sætter analysen op online, distribuerer den, gennemfører den, foretager analysen af data – og udarbejder en afrapportering, som er velegnet til at distribuere internt.

Læs mere: Det siger kunderne.