Branding på nyt marked

Branding i Norge gennem ny norsk hjemmeside

”Kim tog til Norge og fik etableret en frugtbar dialog, som afdækkede vores kommunikationsbehov i et samarbejde med den danske forretning. Han udviklede sitemap og tekster i tæt samarbejde mellem vores forskellige interne forretningsenheder på tværs af de skandinaviske landegrænser og sørgede for projektledelse og skrivning af tekster. Der er mange følelser forbundet med at skifte brand, og resultatet blev vel afbalanceret og gav NIRAS den ønskede kommunikationsmæssige platform i Norge.”

Henrik Munksgaard, kommunikationschef i NIRAS.

Opgaven:

I 2015 havde den danske rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS efterhånden etableret sig som en skandinavisk rådgiverkoncern med markante aktiviteter i Sverige og Norge, men det var sket uden at benytte et fælles brand på alle tre markeder. I Norge, hvor NIRAS på det tidspunkt i hovedsagen bestod af tre tilkøbte virksomheder, var tiden nu kommet til at få en fælles hjemmeside og benytte koncernens brand. Opgaven bestod i at udvikle en hjemmeside i samme design som NIRAS’ øvrige hjemmesider med sitemap, indhold og en grundfortælling om den norske virksomhed. Løsningen blev en hjemmeside med 101 enkeltsider, hvoraf de 53 sider blev genbrugt fra de tre tilkøbte virksomheders hjemmesider. Den ny norske hjemmeside blev lanceret i 2016 og løste behovet for at have et anker i en norsk branding af NIRAS. Samtidig fastholdt hjemmesiden den vigtige historie om de norske rødder og skabte en platform for en forstærket markedsføring af alle NIRAS’ ydelser på det norske marked – også af ydelser som endnu ikke havde fået fodfæste i Norge.