Viden til at tage action på

Viden til markant forbedring af kommunikation og service

”Line-of-Sight har været en uvurderlig hjælp med design og konkret udformning af spørgeskemaundersøgelser. Alt i alt har det sikret, at Sparinvest to år i træk kunne udsende et professionelt spørgeskema, som blev godt modtaget og opnåede høje svarprocenter. Begge år gav det os en direkte anvendelig viden, som der var stor interesse for i hele vores organisation. Nu er vi godt i gang med at tage action på den viden.”

Bent Sørensen, kommunikationschef, Sparinvest.

Opgaven:

Kapitalforvalteren Sparinvest har i de seneste år været i gang med en omfattende forbedring af sin kommunikation. Derfor havde Sparinvest i to år i træk et behov for at få en præcis viden om, hvordan kunder og samarbejdspartnere opfatter virksomhedens kommunikation og service. Sparinvest henvendte sig til Line-of-Sight for at få hjælp til en analyse, der er baseret på en online spørgeundersøgelse. I stedet for blot at gentage undersøgelsen uændret fra år til år, rådgav Line-of-Sight Sparinvest til at forbedre undersøgelsen baseret på besvarelserne året før. Dermed blev analysen i endnu højere grad anvendelig. Begge år bestod løsningen i at designe undersøgelsen således, at det var tydeligt hvilken action, der skulle tages på resultaterne. Begge år blev undersøgelsen designet uden ledende spørgsmål og på en måde, så det altid var muligt for respondenterne at finde en tilfredsstillende svarmulighed. Endelig blev alle ”nice to know”-spørgsmål sorteret fra, så undersøgelsen tog fem minutter at besvare. Resultatet blev begge år en høj svarprocent på mellem 70 og 80, hvilket gav optimale muligheder for at krydse data og opnå viden med en lille statistisk usikkerhed. Begge år fik Sparinvest en så præcis viden om, hvorledes kommunikation og service skulle forbedres, at undersøgelsen ikke blot blev efterspurgt af virksomhedens bestyrelse, men også af virksomhedens engagerede samarbejdspartnere. Dermed er undersøgelsen blevet et centralt dialogredskab for Sparinvest om virksomhedens tilbud og udvikling, internt på alle ledelsesniveauer og eksternt med samarbejdspartnerne.

Læs mere: Hvis du har brug for en analyse.

Læs mere: Besøg Sparinvests hjemmeside.