Krisekommunikation

Der er kriser – og så er der møgsager

Grænsen mellem en møgsag og en regulær krise og omfattende shitstorm er flydende.

En møgsag kan eskalere til at blive en krise, hvor kræfter udefra indsnævrer en virksomheds eller organisations evne til at træffe beslutninger.

Fortæl kun det, I med sikkerhed ved

I begge situationer gælder det, at I absolut kun skal svare på det, I med sikkerhed ved noget om. Brug tid i starten på at afklare situationen.

Line-of-Sight hjælper jer til at håndtere kriser og møgsager rigtigt. I får hjælp til den afklaring, der er nødvendig, for at I kan reagere hurtigt og klogt.

Afklaring omfatter foruden en faktuel afklaring bl.a. en afklaring af, om krisen er strategisk eller ej, og afklaring omfatter også, hvilken rolle, I skal vælge i jeres kommunikation. Er der tale om, at nogen er offer? Er nogen udsat for en ekstrem hændelse? Eller er nogen udsat for noget, som skyldes mangel på omhu?

Faktuelt skal situationen beskrives: Sagens omfang p.t. De centrale aktører. Hvorvidt der kan ske mere/komme mere frem, m.m.

Hvordan er jeres troværdighed i denne situation?

Til afklaringen hører en vurdering af, hvordan opfattelsen af jer er. Hvordan er jeres brand og jeres talspersons troværdighed i den specifikke situation?

Svarene på de afklarende spørgsmål afgør, hvordan der det er klogest at reagere. Reaktionen skal bygge på en konsistent budskabsplatform, som kan anvendes indtil der sker noget afgørende nyt.

Du bliver medietrænet

Selvfølgelig medietræner og coacher Line-of-Sight jeres talsperson. Vi bygger talspersonen op og understøtter personen i at formulere sig klart. I krisekommunikation er det vigtigt at have en og kun en talsperson.

Og husk det nu. Skal der laves en undersøgelse, så få en ekstern til at lave den.

En krise kan undgås

Rigtigt håndteret er det muligt at tage luften ud af en møgsag og undgå, at den udvikler sig til en krise og en omfattende shitstorm.