International PR

International markedsføring af offshore vind-energi

”Kim er en virkelig god samarbejdspartner. Vi har haft en kreativ og målrettet proces, hvor vi har støttet hinanden i at sætte ord på vores markedsposition og i at skabe en fortælling, som understøtter denne position. Samtidig har Kim udviklet nyheder og placeret dem i relevante medier, og han har foreslået og udviklet en ny kommunikationskanal for os. Kim er nem at samarbejde med og følger altid op på beslutninger med konkrete actions.”

Pernille Holm Skyt, markedsdirektør, NIRAS.

Opgaven:

Der manglede faktisk alt på kommunikationssiden, da NIRAS i 2015 og 2016 fik behov for support til en fornyet global satsning på offshore vind-energi. NIRAS planlægger, udvikler og bygger havmølleparker og er en af verdens mest erfarne rådgivere inden for offshore vind-energi. Men virksomheden havde ikke en dækkende beskrivelse af ydelserne på området, og der var stort set ingen anvendelige kommunikationskanaler og intet overblik over nyhedsbilledet på området. Opgaven bestod i at udvikle budskaber og fortælle, hvad NIRAS bidrager med, og herefter få det ud blandt potentielle kunder og andre interessenter i USA, Europa og Asien. Løsningen blev et nyt særligt hjemmesideområde og en brochure, som beskrev NIRAS’ ydelser og fortalte historien om NIRAS’ position. Denne fortælling blev bragt i spil gennem en løbende produktion af nyheder, som blev distribueret internationalt til industriens centrale medier støttet af en ny kanal, Twitter. Med Twitter som kanal kan NIRAS nå de relevante interessenter på tværs af 18 tidszoner – fra Californien til Korea.