Det kan I få hjælp til

Vi hjælper it-virksomheder, ingeniører, entreprenører, arkitekter, forsyningsvirksomheder, kommuner og finansielle virksomheder

Kommunikationsbureauet Line-of-Sight har især erfaring med at hjælpe virksomheder inden for it og tech samt inden for rådgivererhvervene og byggeriet, eksempelvis rådgivende ingeniører, entreprenører, forsyningsvirksomheder og arkitekter. Desuden har Line-of-Sight erfaring med at hjælpe kommuner og finansielle virksomheder.

Line-of-Sight hjælper jer til at finde en måde at kommunikere på, sådan at jeres budskaber bliver hørt, hvor og hvornår det er vigtigt for jer. Line-of-Sight hjælper jer med at kommunikere i praksis. Vi skriver fx nyheder, pressemeddelelser, tekster til online-kommunikation og brochurer for jer. Vi laver PR. Desuden designer og udvikler vi hjemmesider – både helt nye hjemmesider og renoverer og fornyer nødlidende hjemmesider.

Planer, tekster, briefinger

Line-of-Sight udvikler planer, strategier og ideer. Og leverer også tekster som briefinger til journalister, eller tekster til sociale medier, hjemmesider, powerpoints, roll-ups, posters og meget andet. Vi samarbejder med vores netværk i Schillerhuset om fotos, videoer, hjemmesider m.m.

Klik linkene og se mere om, hvad I kan få hjælp til:

Forstå jeres målgrupper bedre – Line-of-Sight interviewer jeres kunder, taler med jeres salgsorganisation og researcher jeres målgruppe for at tegne et præcist billede af den. Skal det være præcist og detaljeret, så få en situationsanalyse.

Presse og sociale medier – Line-of-Sight hjælper jer med at få gennemslagskraft i både nye og gamle medier. Vil I selv sætte dagsordenen, kræver det nøje forberedelse og den rette timing.

Krisekommunikation – Line-of-Sight hjælper jer til at håndtere kriser og møgsager rigtigt. I får hjælp til den afklaring, der er nødvendig, for at I kan reagere hurtigt og klogt.

Kommunikationstjek – Line-of-Sight giver jer professionel sparring og rådgivning om konkrete cases, konkrete formål, konkrete praksisser eller andre konkrete afgrænsede dele af jeres kommunikation. I kan også benytte Line-of-Sight som sparringspartner i en konkret situation, gerne telefonisk eller pr. e-mail, hvis det skal gå stærkt.

Outsourcet kommunikationsafdeling – I vil få meget mere for pengene ved at outsource jeres kommunikationsafdeling, end ved at ansætte en enkelt eller to medarbejdere i en intern kommunikationsafdeling inhouse.

Analyse af kommunikation, kundetilfredshed og brand – Vi kommer med forslag til undersøgelsesdesign, sætter analysen op online, distribuerer den, gennemfører den, foretager analysen af data – og udarbejder en afrapportering, som er velegnet til at distribuere internt.

Læs mere: Det siger kunderne.