Analyse af kommunikation, kundetilfredshed og brand

Evnen til at stille spørgsmål, der kan tages action på, er afgørende

Mange har siddet med en håndfuld slides med resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og prøvet at forstå, hvorfor folk svarer, som de gør. For det er bestemt ikke altid forståeligt.

For hvad gør man egentlig, når man får at vide, at folk på en skala fra et til fem i gennemsnit har en tilfredshed på 3,2 med ens kundeservice?

Den slags viden produceres der masser af i dyrt indkøbte spørgeundersøglser.

I skal have brugbar viden

Men de svar, I får fra en spørgeskemaundersøgelse, bør producere viden, som I umiddelbart kan anvende. Når I har svaret, bør I vide, hvad I skal gøre for at opnå en forbedring. Samtidig bør I få data, som giver jer nogle fornuftige muligheder for kryds, så I får mulighed for at zoome ind på forskellige delmålgrupper med en rimelig fornuftig statistisk usikkerhed.

I dag er avanceret survey-software til online-undersøgelser billigt eller endda helt gratis til rådighed. Så hvis I har mulighed for selv at distribuere jeres spørgeskemaundersøgelse, har I ikke brug for et stort analyseinstitut. Så har I brug for en fagligt dygtig konsulent, der kan hjælpe jer med at designe jeres spørgeundersøgelse, få den live og analysere resultaterne.

Slip for alt bøvlet og få lavet hele analysen

I kan lægge hele arbejdet med analysen ud til Line-of-Sight. Vi kommer med forslag til undersøgelsesdesign, sætter analysen op online, distribuerer den, gennemfører den, foretager analysen af data  – og udarbejder en afrapportering, som er velegnet til at distribuere internt til modtagere, der ikke nødvendigvis har nogen forhåndsviden om analysens emne og teknik. Naturligvis kommer vi også og fremlægger analyseresultaterne hos jer.

Lang erfaring med analyser

I får en faglig dygtig konsulent i Kim Ulrik Schaumann.

Kim har arbejdet med spørgeundersøgelser, forskningspapers, økonomiske analyser osv. i hele sin journalisttid – og selvføgelig også i sine mange år som kommunikationsrådgiver, hvor han har designet og anvendt masser af analyser. Allerede som journalist sad han selv og hakkede analyser ind i Excel og samarbejdede med avisernes analyseinstitutter om at lave meningsfyldte undersøgelser til brug for medierne. Siden har han fx i Danske Bank haft ansvaret for at indsamle og koordinere resultaterne i alle koncernens analyser inden for kommunikation og markedsføring.

Line-of-Sight har tilladelse fra Datatilsynet til at udarbejde analyser og opbevare data i den forbindelse.

Anlyser når andre fagligheder ikke rækker

Brug analyser, når I ikke længere kan komme i mål ved at interviewe jeres kunder, anvende erfaringerne fra jeres salgsorganisation og researche jeres målgruppe.

Line-of-Sight udarbejder analyser af kundetilfredshed, kommunikation og brand.

Når det skal gå hurtigt: Forstå jeres målgrupper bedre.

Skal det være præcist og detaljeret: Få en situationsanalyse.